bawełna GMO kukurydza GMO przenica GMO soja GMO

Organizmy Modyfikowane Genetycznie

Organizmy Modyfikowane Genetycznie (GMO) są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich genomie - materiale genetycznym - uzyskały nowe cechy. Modyfikacja genetyczna zwykle polega na ustawieniu nowego genu (co fizycznie jest fragmentem DNA) do genomu modyfikowanego organizmu. Jednak można także i wyciszać geny poprzez wprowadzenie komplementarnego genu kodującego tzw. nonsensowne RNA, czy też za pomocą kierowanej mutagenezy, wywołać mutacje w konkretnym genie, co może doprowadzić do jego inaktywacji (dokładnie inaktywacji produktu tego genu).

Rośliny transgeniczne

Rośliny transgeniczne dzięki modyfikacjom genetycznym nabierają odporności przede wszystkim na herbicydy (środki ochrony roślin) i szkodniki owadzie (pędów i korzeni), ale także i niekorzystne warunki środowiska (suszę, mróz, zasolenie gleby). Są też wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, np. szczepionek, przeciwciał.

Informacje: Organizmy Modyfikowane Genetycznie GMO
 • GMO - dział serwisu BioTechnolog.pl o GMO. Informacje na temat żywności modyfikowanej genetycznie, roślin i zwierząt transgenicznych.
 • Rośliny transgeniczne Modyfikowane genetycznie są głównie rośliny mające duże znaczenie gospodarcze, zmiana genomu ma na celu nadanie im pożądanych przez człowieka cech, tj. większa trwałość, odporność na szkodniki, wirusy i grzyby, herbicydy (środki ochrony roślin), podniesienie ich cech jakościowych, np. lepszego smaku.
 • Zwierzęta transgeniczne Modyfikacje zwierząt nie są tak popularne jak roślin, głównie ze względu na trudności w samym procesie modyfikacji, proces jest bardzo skomplikowany i trwa długo, koszty są bardzo duże.
 • Metody tworzenia, modyfikacji organizmów GMO Aby otrzymany organizm był transgeniczny, należy do niego wprowadzić kawałek DNA, który pochodzi od obcego organizmu.
 • Kukurydza Bt GMO MON 810 Monsanto 8 września 2004 Komisja Europejska podjęła decyzję o dodaniu do listy nasion dopuszczonych do sprzedaży na terenie UE 17 odmian zmodyfikowanej kukurydzy - MON 810, opracowanej przez biotechnologiczny koncern Monsanto.
 • Strefy wolne od GMO Strefą wolną od GMO jest obszar w obrębie którego nie są uprawiane rośliny modyfikowane genetycznie, nie są przetwarzane, ani sprzedawane.
 • Produkcja GMO - Raport Powierzchnia upraw roślin transgenicznych pod koniec 2005 roku wynosiła 90 mln hektarów. Względem roku 2004 wzrosła o 11%.
 • Identyfikacja, detekcja GMO Identyfikacja roślin modyfikowanych genetycznie testem immunoenzymatycznym (ELISA).
 • Pomidor GMO Flavr Savr Pomidor transgeniczny Flavr Savr w 1994 roku był pierwszym GMO wprowadzonym do obrotu.
 • Polska świnia GMO Pierwsza polska transgeniczna świnia - knurek TG 1154 - urodziła się we wrześniu 2003 roku, w Instytucie Zootechniki w podkrakowskich Balicach.

Aktualności z kategorii Organizmy transgeniczne:
 • Wykryto genetycznie modyfikowany ryż LL Rice 601
 • W Polsce można opracowywać nowe, rodzime rośliny modyfikowane genetycznie - rozmowa z prof. W. Kaniewskim
 • GMO - na biopaliwa, pasze i dla przemysłu spożywczego
 • Pierwszy lek od zmodyfikowanych genetycznie kóz
 • Projekt nowego Prawa o GMO
 • Zakaz uprawy GMO w Polsce
 • 'Dajmy możliwość wyboru' - rozmowa z rzecznikiem Monsanto Polska
 • Rząd przeciwny GMO
 • Powierzchnia upraw GMO naświecie stale wzrasta
 • Transgeniczna kukurydza na niedobór żelaza
 • Transgeniczny pomidor odporny na suszę
 • Transgeniczna świnia dawcą organów dla ludzi?
 • Genetycznie zmodyfikowane rośliny usuwają zanieczyszczenia
 • Większość Polaków nie chce kupować GMO
 • Unikanie GMO coraz bardziej kosztowne
 • Czytaj wiadomości z kategorii Organizmy transgeniczne
Biotechnologia Biotechnologia w BioTechnolog.pl
Aktualności z kategorii: Pole kukurydzy modyfikowanej genetycznie

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania dziecka. Więcej na temat integracji sensorycznej na Integracja Sensoryczna Lublin Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej. Prawidłowe funkcjopwanie dziecka w zakresie ruchu, postawy, koordynacji, emocji, percepcji, uwagi czy też mechanizmów uczenia się